พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์

พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์

การพูดเป็นการสื่อสารที่สำคัญที่จะบ่งบอกถึงความคิดอารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลได้ แต่ละวันเราจะสื่อสารด้วยภาษท่าทางอย่างเดียวนั้น จะทำให้คนเกิดการรับรู้ ตอบสนองช้าหรืออาจจะแปลความผิดได้ แต่การพูดจะสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยใจคอ ความตั้งใจ การเจตนา การใส่ใจต่อผู้ฟังได้เป็นอย่างดี
สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย

สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ถือได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเดินทางไปเที่ยวชมกันเป็นประจำไม่ขาดสาย เพราะที่นี่เป็นพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่