สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย

สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ถือได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเดินทางไปเที่ยวชมกันเป็นประจำไม่ขาดสาย เพราะที่นี่เป็นพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่