พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์

พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์

การพูดเป็นการสื่อสารที่สำคัญที่จะบ่งบอกถึงความคิดอารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลได้ แต่ละวันเราจะสื่อสารด้วยภาษท่าทางอย่างเดียวนั้น จะทำให้คนเกิดการรับรู้ ตอบสนองช้าหรืออาจจะแปลความผิดได้ แต่การพูดจะสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยใจคอ ความตั้งใจ การเจตนา การใส่ใจต่อผู้ฟังได้เป็นอย่างดี

รอบรู้เรื่องการทานผักให้ได้ประโยชน์ ผ่านความรู้รอบตัว

การบริโภคผัก ผลไม้ คือสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก แต่รู้หรือไม่ว่า ผักที่อาจจะสร้างประโยชน์ได้นั้น จะต้องทำเอาสุกเหมือนกับอาหารชนิดอื่น ๆ ทั่วไป ก็เพราะว่าอาหารทุกประโยชน์ย่อมต้องผ่านขบวนการในการปรุงอาหาร หรือว่าทำให้อาหารสุกอย่างแท้จริง ถึงจะเรียกได้ว่าสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับร่างกายอย่างไม่มียั้ง แต่ถ้าหากว่าคุณยังคงรับประทานผักในรูปแบบดิบ ๆ ในปริมาณมาก สิ่งที่คุณมักจะได้จากการรับประทานผักดิบเหล่านี้ ...